Pa Auk Tawya

The new common language will be more simple and regular than the existing European languages. It will be as simple as Occidental; in fact, it will be Occidental. To an English person, it will seem like simplified English, as a skeptical Cambridge friend of mine told me what Occidental is. The European languages are members of the same family.

Tri pitanja

Kako bi trebalo da živim svoj život? Kako da postupam u ovom društvu i svetu čiji sam deo? Šta je dostupno mojom moći saznavanja, a šta je iza te granice? Ova tri pitanja su zaokupljala (neke) ljude kroz čitavu istoriju.

U idelnom slučaju, način na koji živimo svoj život trebalo bi da nas vodi u pravcu osećaja obilja, zadovoljenosti, tako da u trenutku kada treba da napustimo ovaj svet, ne žalimo zbog bilo čega što jesmo ili nismo učinili. Dalje, naše delovanje u društvu bi trebalo da bude odraz sve snažnijeg osećaja uzajamne odgovornosti, koja izvire iz uvida u suštinsku međusobnu povezanost, u činjenicu da svaki deo naše zajednice i ovoga sveta postoji zahvaljujući svim ostalima, a ne nezavisno od njih. Na kraju, znanje koje svakoga dana osvajamo bi trebalo da nam mnogo toga kaže kako o prirodi sveta oko nas, tako i o glavnom alatu tog saznavanja, a to je naš um. Ista ta tri pitanja su u osnovi ne samo budizma, već svake religije, ali bi isto tako trebalo da budu u središtu nauke, filozofije, politike, umetnosti i svake druge aktivnosti duha.

Možemo li se potruditi da ne zaboravimo ta tri važna pitanja? Kako bi bila orijentir i merilo i naših običnih, svakodnevnih postupaka?