O nama

Theravada budistička
zajednica u Srbiji

Theravada budistička zajednica, nastala iz društva "Srednji put", danas ima dva ogranka, u Novom Sadu i Beogradu, gde se članovi okupljaju na redovnim grupnim meditacijama, kao i predavanjima iz teorije i prakse budizma. Na imanju u Čortanovcima, u prelepom okruženju Fruške gore 27. avgusta 2017. otvoren je manastir Oxford Buddha Vihara Srbija, prvi takve vrste u Srbiji i u ovom delu Balkana. 

U ovom istorijskom trenutku, kada je budizam konačno zvanično priznata religija u Srbiji, treba se podsetiti da, koliko god to zvučalo neočekivano, budizam ima svoju istoriju u našoj zemlji. Ona počinje sa dolaskom zajednice Kalmika, zapadnomongolskog naroda budističke vere koji je u tadašnju Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca prebegao iz Rusije nakon oktobarske revolucije. Kalmici su svoj hram sagradili 1929. na Zvezdari, na granici sa Malim Mokrim Lugom, a odobrenje im je dao kralj Aleksandar Karađorđević. Kako bi ovaj budistički hram bio potpun, iz Tokija u Beograd stigla je i veličanstvena bronzana statua Bude, koju je doneo poslanik Japana u Bukureštu. Treba reći da je budistički hram u Beogradu bio drugi po redu budistički hram u Evropi, odmah iza Sankt Peterburga. Nažalost, drugi svetski rat i pobeda komunizma naveli su Kalmike da 1944. spas potraže dalje u Zapadnoj Evropi i SAD. Njihov hram je kasnije prvo bio potpuno devastiran, a onda i srušen.

U neku ruku, naša Theravada budistička zajednica i manastir mogu se posmatrati nastavkom ove istorijske priče, ali sada je reč o sasvim drugoj budističkoj tradiciji, koja se razvila u jugoistočnoj Aziji (Šri Lanka, Mjanmar, Tajland, Kampućija I Laos), a akteri su ne imigranti, već ljudi sa ovog prostora. To je najbolji znak da je Budino učenje, Dhamma, svoj koren danas čvrsto uhvatila i u Srbiji.

IMG_0696

Um je izvor svih stvari, um im prethodi, um ih stvara. Ko sa rđavom namerom govori il’ radi,
tog patnja u stopu prati, kao točak volovsku zapregu.

Um je izvor svih stvari, um im prethodi, um ih stvara. Ko sa dobrom namerom govori il’ radi,
tog sreća nikad ne napušta, kao ni sopstvena senka.

Dhammapada

Reči mudrosti

Obvs_oltar_otvaranje

Naš theravada manastir

OBVS Čortanovci Srbija

Važno je imati mesto na kojem ljudi mogu da se okupe i opuste u atmosferi prijateljske ljubavi i saosećanja, gde prihvataju jedni druge upravo takvim kakvi jesu, bez komentarisanja i kritikovanja.

Oxford Buddha Vihara Srbija (OBVS) je naš manastir otvoren sa namerom da bude sigurno i mirno mesto gde se ljudi, bez obzira na nacionalnu pripadnost, socijalni status, pol i boju kože, okupljaju u atmosferi harmonije i međusobnog uvažavanja, kako bi učili o uzvišenom Budinom putu i praktikovali ga.

Na taj način OBVS je moćno sredstvo smanjivanja ljudske patnje. Ona je takođe živi primer da istinsku slobodu i trajnu sreću treba naći kroz pročišćenje srca, kroz negovanje i usavršavanje Budinog osmostrukog puta. Svojim ohrabrivanjem učenja, prakse i ostvarenja Budinog učenja, verujemo da je OBVS zaista važna stanica na putu probuđenja.

Lako je pogrešiti

Lako je loša dela počiniti, štetna za samoga sebe,

ali ono što nam jeste korist i zasluga, mnogo je teže.