Učenje

Dhamma

Šta u budizmu znači pojam "Dhamma"?

Dhamma (sanskrit: Dharma) odnosi se na:

  1. Istinu o stvarima i svetu u kojem živimo, "stvari kakve zaista jesu, a ne kako se nama čine",
  2. Budino učenje koje izražava tu istinu, ali i izlaže put koji nas vodi do toga da je direktno iskusimo.

Na našem sajtu www.srednjiput.rs možete pronaći bogatu riznicu budističke literature, prevoda tekstova o meditaciji, kanona, Budinih govora.

Na jednom mestu možete naći čitavu biblioteku literature na srpskom jeziku, u pdf formatu. Sva izdanja su besplatna i dar su Srednjeg puta i Theravada budističke zajednice u Srbiji.

Knjige

Od samog osnivanja društva Srednji put velika pažnja poklonjena je učenju, dhammi. Učitelji su dolazili na višednevne kurseve meditacije i dhamme a od 2014. godine počinju i duži boravci monaha sa čime su se stekli uslovi za sistematičnije izučavanje dhamme. Mnoge govore i lekcije smo zabeležili na audio i video snimcima.

Youtube (Srednji Put)

U nastavku se nalaze tekstovi iz bloga koje Branislav Kovačević piše direktno sa izvora znanja, iz Mjanmara.

Uvod u meditaciju CB

Blog

Branislav Kovačević

Beleške o Budinom učenju

Pročitajte više