OBVS

Manastir

Važno je imati mesto na kojem ljudi mogu da se okupe i opuste u atmosferi prijateljske ljubavi i saosećanja, gde prihvataju jedni druge upravo takvim kakvi jesu, bez komentarisanja i kritikovanja.

Oxford Buddha Vihara Srbija (OBVS) stvoren je sa namerom da bude sigurno i mirno mesto gde se ljudi, bez obzira na nacionalnu pripadnost, socijalni status, pol i boju kože, okupljaju u atmosferi harmonije i međusobnog uvažavanja, kako bi učili o uzvišenom Budinom putu i praktikovali ga. To je prostor za sve među nama koji tragaju za smirenjem i jasnoćom u svojim životima, sklonište od bremena briga i pritiska ovoga sveta, mesto gde je ljudima stalo jedni do drugih.

Na taj način OBVS je moćno sredstvo smanjivanja ljudske patnje. Manstir je takođe živi primer da istinsku slobodu i trajnu sreću treba naći kroz pročišćenje srca, kroz negovanje i usavršavanje Budinog osmostrukog puta. Svojim ohrabrivanjem učenja, prakse i ostvarenja Budinog učenja, verujemo da je OBVS zaista važna stanica na putu probuđenja. 

IMG_7796

MANASTIR

Oxford Buddha Vihara Srbija

Kao prirodan korak u razvoju naše zajednice nametnula se potreba da, umesto povremeno, budistički monasi stalno borave u Srbiji. Na taj način je pouka postala daleko sistematičnija i dublja, a mogućnost organizovanja višednevnih meditacijskih povlačenja veća. To nas je i navelo na ideju da u Srbiji otvorimo budistički manastir. Posle dugih priprema i planiranja, a u uz svesrdnu podršku Oxford Buddha Vihare, budističkog manastira iz Velike Britanije, čiji je starešina i naš učitelj poštovani dr Khammai Dhammasami, uspeli su smo u toj nameri. Na imanju u Čortanovcima, u prelepom okruženju Fruške gore 27. avgusta 2017. otvoren je manastir Oxford Buddha Vihara Srbija, prvi takve vrste u Srbiji i u ovom delu Balkana.