OBVS

Monasi

Manastir u Čortanovcima vode dva monaha, poštovani Nandisena i poštovani Pandita. 

Budistički monasi u Srbiji su novost i ljudi nisu baš sigurni kako da se ponašaju kada ih sretnu. Zato evo nekoliko preporuka i objašnjenja monaških pravila, koja će vam susret učiniti spontanijim i ugodnijim:

  • Generalno, prema budističkim monasima se treba odnositi s onim poštovanjem sa kojim se odnosimo prema zaređenima iz svake druge religije.
  • Izbegavajte rukovanje i svaki drugi kontakt, već ih pozdravite sklopljenim dlanovima u visini grudi i malim naklonom. Obraćate im se sa „poštovani“ ili sa „bhante“
  • Monasi jedu dva obroka dnevno, doručak i ručak (koji završavaju najkasnije do podneva). Zato im popodne nećete nuditi bilo šta za jelo, sem čaja. Lep gest je da takođe nećete pred njima jesti u vreme kada to njima nije dozvoljeno.
  • Klanjanje Budi i oltaru pri ulasku u salu nije obavezno i ne treba to raditi mehanički i bez promišljanja. Pritom, smatra se neučtivim pružanje nogu u pravcu oltara ili Budinog kipa, kao i ležanje u prostoriji gde je oltar.

Više detalja o ponašanju sa monasima i u manastiru možete naći na:

Kako se ophoditi sa zaređenima?

Poštovani Nandisena

Poštovani Nandisena

Poštovani Pandita

Poštovani Pandita